BWKG-35KV高能容防爆型过电压保护器

栏目:BWKG(BWKP、TBP)-过电压保护器   作者:凯川电力   时间:2013-07-25 14:55:41   点击率:4569

产品简述

三相组合式过电压保护器产品,由于具有相间和相对地保护功能,从而成功的解决了因真空开关断开而引起的操作过电压对设备绝缘危害的问题。但随着系统的日益扩大,电缆及非线性负载的普通采用,操作过电压和谐振过电压越来越严重,导致保护器动作越来越频繁,阀片老化速度加快,也使保护器的预期寿命相应缩短。以致于在系统谐振过电压等其他非正常条件下,保护器本身发生崩溃,进而引发开关柜内相间短路,给用户带来较大的经济损失。本产品具有大通流容量和四星行接法等特点。

选型:

参数:

保护对象:A-电动机

B-发电机、变压器、母线线路、开关

C-并联补偿电容器

O-电机中性点

持续运行电压:允许持久施加在BWKG相间及相对地工频电压有效值、3KV系统为3.8、6KV系            统为7.6、10KV系统为12.7、35KV为42

应用场合:风力、电力、石油、化工、冶金、水泥、钢铁、铜业、港口等多行业广泛应用

电气参数:

型号

保护对象

保护器持续运行电压(KV)

保护对象额定电压(KV)

工频放电电压(不小于)(KV)

操作冲击电流残压

1.2/50us冲击放电电压及残压

雷电冲击电流残压

2ms方波冲击电流

相间距离

产品高度

(不大于)(KV)

标准

允许范围

100A

500A

5KA

BWKG-A-3.8/7.5

电动机

3.8

3.15

5.2

4.6~6.5

7

7.5

1000A

131

182

BWKG-A-7.6/15

7.6

6.3

10.4

9.3~6.5

14

15

BWKG-A-12.7/24.8

12.7

10.5

17.2

15.4~20.7

23.1

24.8

197

BWKG-B-3.8/12

发电机、变压器、

母线、

开关

3.8

3(3.15)

7

6.3~8.4

10.2

10.2

12

131

182

BWKG-B-7.6/24

7.6

6(6.3)

15

13.5~16

20.4

20.4

24

197

BWKG-B-12.7./40

12.7

10(10.5)

25

22.5~30

33.8

33.8

40

BWKG-B-12.7/40w2

250

406

BWKG-B-16.7/55

16.7

13.6

34.5

31~41.4

46.8

46.8

55

180

260

BWKG-B-19/62.5

19

15.75

39.3

35~47.2

53.3

53.5

62.5

240

360

BWKG-B-30.5/96

30.5

24

56

50.5~62.5

81

81

96

200

490

BWKG-B-42/119

42

35

75

67~90

105

105

119

310

550

BWKG-B-42/119w1

400

1058

BWKG-B-42/119w2

630

1150

BWKG-C-3.8/11.7

电容器

3.8

3

7

6.3~8.4

10.4

11.7

131

182

BWKG-C-7.6/23.4

7.6

6

15

13.5~16

20.7

23.4

197

BWKG-C-12.7/39.1

12.7

10

25

22.5~30

34.5

39.1

BWKG-C-12.7/39.1w2

250

406

BWKG-C-42/119

42

35

75

87~90

105

119

310

550

BWKG-C-42/119w1

400

1058

BWKG-C-42/119w2

630

1150